Resolution Required by Size | 사이즈별 요구 해상도  •  ● 300 dpi : 스냅사진용 최고해상도, 손에 들고 눈앞에서 살피는 용도.
  •  ● 200 dpi : 전시용 최고해상도.
  •  ● 100 dpi : 높은 해상도는 아니지만 상업적 포스터등으로 충분히 사용가능.
  •  ●   72 dpi : 컴퓨터 모니터의 해상도, 화질을 크게 문제시 하지 않는 경우 사용 가능.


종류 size (mm) 300dpi
감상위치 30cm 내외
200dpi
감상위치 1M 내외
100dpi
감상위치 2M 내외
72dpi
감상위치 2M 이상
정사각100 1000x1000 11812 x 11812 pixel  7875 x 7875 pixel  3938 x 3938 pixel  2835 x 2835 pixel 
80120 800x1200 9449 x 14174 pixel  6300 x 9449 pixel  3150 x 4725 pixel  2268 x 3402 pixel 
A0 841x1189 9934 x 14044 pixel  6623 x 9363 pixel  3312 x 4682 pixel  2384 x 3371 pixel 
전지 788x1090 9308 x 12875 pixel  6205 x 8583 pixel  3103 x 4292 pixel  2234 x 3090 pixel 
B1 728x1030 8599 x 12166 pixel  5733 x 8111 pixel  2867 x 4056 pixel  2064 x 2920 pixel 
70100 700x1000 8268 x 11812 pixel  5512 x 7875 pixel  2756 x 3938 pixel  1985 x 2835 pixel 
68101 680x1010 8032 x 11930 pixel  5355 x 7953 pixel  2678 x 3977 pixel  1928 x 2863 pixel 
24x36 610x915 7205 x 10808 pixel  4804 x 7205 pixel  2402 x 3603 pixel  1730 x 2594 pixel 
A1 594x841 7016 x 9934 pixel  4678 x 6623 pixel  2339 x 3312 pixel  1684 x 2384 pixel 
정사각594 594x594 7016 x 7016 pixel  4678 x 4678 pixel  2339 x 2339 pixel  1684 x 1684 pixel 
2절 545x788 6438 x 9308 pixel  4292 x 6205 pixel  2146 x 3103 pixel  1545 x 2234 pixel 
B2 515x728 6083 x 8599 pixel  4056 x 5733 pixel  2028 x 2867 pixel  1460 x 2064 pixel 
20x30 508x762 6000 x 9000 pixel  4000 x 6000 pixel  2000 x 3000 pixel  1440 x 2160 pixel 
20x24 508x610 6000 x 7205 pixel  4000 x 4804 pixel  2000 x 2402 pixel  1440 x 1730 pixel 
20x20 508x508 6000 x 6000 pixel  4000 x 4000 pixel  2000 x 2000 pixel  1440 x 1440 pixel 
5070 500x700 5906 x 8268 pixel  3938 x 5512 pixel  1969 x 2756 pixel  1418 x 1985 pixel 
R18x24 457x610 5398 x 7205 pixel  3599 x 4804 pixel  1800 x 2402 pixel  1296 x 1730 pixel 
A2 420x594 4961 x 7016 pixel  3308 x 4678 pixel  1654 x 2339 pixel  1191 x 1684 pixel 
4050 400x500 4725 x 5906 pixel  3150 x 3938 pixel  1575 x 1969 pixel  1134 x 1418 pixel 
정사각420 420x420 4961 x 4961 pixel  3308 x 3308 pixel  1654 x 1654 pixel  1191 x 1191 pixel 
R16x24 406x610 4796 x 7205 pixel  3197 x 4804 pixel  1599 x 2402 pixel  1151 x 1730 pixel 
R16x20 406x508 4796 x 6000 pixel  3197 x 4000 pixel  1599 x 2000 pixel  1151 x 1440 pixel 
R16x16 406x406 4796 x 4796 pixel  3197 x 3197 pixel  1599 x 1599 pixel  1151 x 1151 pixel 
4절 394x545 4654 x 6438 pixel  3103 x 4292 pixel  1552 x 2146 pixel  1117 x 1545 pixel 
R15x20 381x508 4500 x 6000 pixel  3000 x 4000 pixel  1500 x 2000 pixel  1080 x 1440 pixel 
R15x15 381x381 4500 x 4500 pixel  3000 x 3000 pixel  1500 x 1500 pixel  1080 x 1080 pixel 
B3 364x515 4300 x 6083 pixel  2867 x 4056 pixel  1434 x 2028 pixel  1032 x 1460 pixel 
R13x13 330x330 3898 x 3898 pixel  2599 x 2599 pixel  1300 x 1300 pixel  936 x 936 pixel 
R12x18 305x457 3603 x 5398 pixel  2402 x 3599 pixel  1201 x 1800 pixel  865 x 1296 pixel 
R12x17 305x432 3603 x 5103 pixel  2402 x 3402 pixel  1201 x 1701 pixel  865 x 1225 pixel 
R12x12 305x305 3603 x 3603 pixel  2402 x 2402 pixel  1201 x 1201 pixel  865 x 865 pixel 
3040 300x400 3544 x 4725 pixel  2363 x 3150 pixel  1182 x 1575 pixel  851 x 1134 pixel 
A2long 297x841 3508 x 9934 pixel  2339 x 6623 pixel  1170 x 3312 pixel  842 x 2384 pixel 
A3 297x420 3508 x 4961 pixel  2339 x 3308 pixel  1170 x 1654 pixel  842 x 1191 pixel 
정사각297 297x297 3508 x 3508 pixel  2339 x 2339 pixel  1170 x 1170 pixel  842 x 842 pixel 
R11x14 279x355 3296 x 4193 pixel  2197 x 2796 pixel  1099 x 1398 pixel  791 x 1007 pixel 
R11x11 279x279 3296 x 3296 pixel  2197 x 2197 pixel  1099 x 1099 pixel  791 x 791 pixel 
8절 272x394 3213 x 4654 pixel  2142 x 3103 pixel  1071 x 1552 pixel  772 x 1117 pixel 
B4 257x364 3036 x 4300 pixel  2024 x 2867 pixel  1012 x 1434 pixel  729 x 1032 pixel 
R10x15 254x381 3000 x 4500 pixel  2000 x 3000 pixel  1000 x 1500 pixel  720 x 1080 pixel 
R10x13 254x330 3000 x 3898 pixel  2000 x 2599 pixel  1000 x 1300 pixel  720 x 936 pixel 
R10x12 254x305 3000 x 3603 pixel  2000 x 2402 pixel  1000 x 1201 pixel  720 x 865 pixel 
R10x10 254x254 3000 x 3000 pixel  2000 x 2000 pixel  1000 x 1000 pixel  720 x 720 pixel 
정사각210 210x210 2481 x 2481 pixel  1654 x 1654 pixel  827 x 827 pixel  596 x 596 pixel 
A4 210x297 2481 x 3508 pixel  1654 x 2339 pixel  827 x 1170 pixel  596 x 842 pixel 
A3long 210x594 2481 x 7016 pixel  1654 x 4678 pixel  827 x 2339 pixel  596 x 1684 pixel 
R8x12 203x305 2398 x 3603 pixel  1599 x 2402 pixel  800 x 1201 pixel  576 x 865 pixel 
R8x10 203x254 2398 x 3000 pixel  1599 x 2000 pixel  800 x 1000 pixel  576 x 720 pixel 
R8x8 203x203 2398 x 2398 pixel  1599 x 1599 pixel  800 x 800 pixel  576 x 576 pixel 
B5 182x257 2150 x 3036 pixel  1434 x 2024 pixel  717 x 1012 pixel  516 x 729 pixel 
R6x8 152x203 1796 x 2398 pixel  1197 x 1599 pixel  599 x 800 pixel  431 x 576 pixel 
R6x6 152x152 1796 x 1796 pixel  1197 x 1197 pixel  599 x 599 pixel  431 x 431 pixel 
A4long 148x420 1749 x 4961 pixel  1166 x 3308 pixel  583 x 1654 pixel  420 x 1191 pixel 
A5 148x210 1749 x 2481 pixel  1166 x 1654 pixel  583 x 827 pixel  420 x 596 pixel 


관련칼럼보기 - 가지고 있는 사진데이타를 어느 정도 크기까지 출력이 가능한지 알아봅니다.


파트너회원 전시회할인

다양한 부자재 보러가기!

맨위로

TERMS


이용약관

개인정보취급방침

에스크로가입확인

CONTACT US


031-593-8528

priceaneden@naver.com

방문사전예약필수[예약]

네이버블로그

회사소개


OPEN


월 ~ 금 10:00 - 17:00

점심시간 13:00 - 14:00

토.일.공휴일 휴무


MAIN PRODUCT


알루미늄액자

무반사 알루미늄액자

원목액자

아크릴압축액자

캔버스액자

캔버스보드

판넬액자PRINT & MAT


디지탈 출력

사진매트지


FRAME ASPECT RATIO


1:1

1:1.2     [5:6]

1:1.25   [4:5]

1:1.333 [4:3]

1:1.4     [5:7]

1:1.414 [1:√2]

1:1.5     [2:3]

1:1.78   [16:9]

1:2

1:2.35   [9:21]

1:2.83   [1:2√2]

기타비율CONTENTS


액자연구소 칼럼

프린트가이드

액자무게 계산기

액자규격표

액자사이즈별로 요구되는 해상도를 안내합니다

배송방법과 비용이 궁금한가요?


ARTIST & SELLER


파트너회원 가입안내

파트너전용 상품 [로그인필요]OBJECT VR


실제 액자를 만지는듯한 느낌으로
액자에 대한 이해도를 높이고
구매에 참고하실 수 있습니다.